Bakgrunn: Det er igjen strid om bygging av ny barneskole i Heddal. Budsjett prosessen i høst viser at politikerne er delt i synet på om kommunen har råd til å bygge ny skole på Rygi.

Posisjonen ønsker å bygge ny skole, men opposisjonen heller vil ha barneskole der Heddal Ungdomsskole er i dag, og samlokalisere ungdomsskole trinnet på Sætre.

Dette er innspill fra FAU på HUSK:

Vi ønsker fortsatt både en Barneskole 1.-7.kl og en Ungdomsskole i Heddal, på to separate steder.

  • Vi mener det nå er viktig at vi får landet diskusjonen og kommet i gang med bygging av ny barneskole i Heddal.
  • Vi er positive til at kommunen ser på muligheten for å utvide skolekretsen til HUSK så den blir større.
  • Vi mener det er fordelaktig med 2 ungdomsskoler i kommunen så elevene har et valg og en byttemulighet ved for eksempel utenforskap og mobbing.
  • Vi mener politikere og administrasjon i Notodden kommune må tørre å gjøre endringer andre plasser enn i Heddal. Vi har stått for vår del av innsparingen ved å slå sammen tre barneskoler til en. Med bakgrunn i elevundersøkelsene som ble foretatt på HUSK, der 93 av 108 elever ikke ønsket felles ungdomsskole mener vi også det er elevenes ønske å beholde HUSK som ungdomsskole i Heddal.

Øvrige innspill:

  • Samme barn må absolutt ikke bli lidende to ganger. Vi trenger stabilitet for våre barn og ungdommer og ønsker sterkt at ikke de samme barn/ungdommer skal bli lidende i enda en skolerokade i løpet av sitt grunnskoleløp. Alle som går i klassene 7-10 har vært gjennom den første skolesammenslåingen i Heddal. HUSK er en godt fungerende ungdomsskole slik den drives i dag, hvor elevene trives. HUSK oppleves som målet /”den gode skolen” for barneskolebarna i Heddal som lever i midlertidig brakketilværelse.
  • Uteområde og trafikale forhold på HUSK er i dag tilrettelagt for ungdomstrinnet. Vi mener det må til store investeringer for å tilrettelegge parkering og trafikale forhold ved en etablering av barneskole på dagens HUSK.
  • Vi er opptatt av at kommuneadministrasjonen leverer en tydelig økonomisk besparelsesoversikt ved forslag som har med skolestrukturforandringer å gjøre og i tillegg kan redegjøre for den økonomiske gevinsten av strukturforandringen i ettertid.
  • Vi er opptatt av at skolesaken i Notodden kommune landes så snart som mulig slik at fokus flyttes fra lokasjoner til innhold, trivsel, læring og kvalitet.
  • Vi ønsker at kommuneadministrasjon og politikere setter fokus på «hvordan» vi skal få nye innbyggere og skattebetalere til kommunen og ikke bare fokusere på nedslående befolkningsanalyser. Vi mener et godt skoletilbud, både for mennesker som velger å bosette seg i Heddal og i byen, er helt primært for å få vekst i antall innbyggere.
  • Vi mener at politikere og Notodden administrasjon burde se på Heddal som en ressurs. Åpne opp for enklere omregulering og nye tomter. Se Heddal som en ressurs og et komplement til Notodden by i arbeidet med å få flere innflyttere. I tillegg trenger vi å sikre at de ungdommer som vokser opp her har mulighet til å bli værende i kommunen som voksne. Da må det finnes både attraktive tomter og et godt skoletilbud i Heddal.

Mvh

HUSK FAU ved leder Magne Tveiten