Få sekunder mellom liv og død

-Tidlig varsling og igangsetting av hjertekompresjon. Det er det viktigste du kan gjøre ved en hjertestans, sier seksjonsleder i Notodden- ambulansen, Lene Himberg Krosshus, til Telen.