Alle grunnskolene i Notodden åpner tirsdag

ÅPNER ETTER ÅTTE UKER: Heddal ungdomsskole (bildet), Notodden ungdomsskole, Gransherad ungdomsskole og mellomtrinnene på alle barneskolene i Notodden åpner igjen etter korona-krisen tirsdag 12. mai, opplyser oppvekstsjef Jan Erik Søhol (innfelt).

ÅPNER ETTER ÅTTE UKER: Heddal ungdomsskole (bildet), Notodden ungdomsskole, Gransherad ungdomsskole og mellomtrinnene på alle barneskolene i Notodden åpner igjen etter korona-krisen tirsdag 12. mai, opplyser oppvekstsjef Jan Erik Søhol (innfelt). Foto:

Lærerne trenger mandagen til å rigge klar klasserommene og så åpner skolene til normal tid tirsdag 12. mai for elevene i 5. – 10. trinn i Notodden.

DEL

– Målet er fulle og mest mulig normale skoledager allerede fra tirsdag av, men undervisningen i enkelte fag vil trolig bli litt annerledes i starten, sier skolesjef Jan Erik Søhol i Notodden kommune til Telen, etter at regjeringen torsdag kveld fortalte at alle skoler skal i gang igjen raskest mulig i uke 20.

Blir nesten som vanlig

– Vi følger veilederen fra myndighetene for 5. – 10. trinn når vi nå starter opp igjen skolene. Det betyr at elevene vil være mest mulig i faste grupper, eller kohort som det kalles i denne sammenheng – og de skal ha minst mulig kontakt med andre kohorter. Det betyr at de blir værende mest mulig i det samme klasserommet i alle fag. Dette vil elevene få mer informasjon om når de begynner på skolen tirsdag. Friminutt, mat- og helsefag og gym for eksempel vil også bli organisert litt annerledes nå i starten, forklarer skolesjefen.

– Må dere dele klasser og ta i bruk flere rom enn vanlig for å tilfredsstille smittevernkravene?

– Vi har gode rammebetingelser i Notodden fordi vi har rom til alle grupper og relativt moderat størrelse på klassene. Veilederen anbefaler inntil 20 elever i rommet, men åpner for noen flere elever – og da er vi innenfor, men det kan være at vi bytter til litt større rom for enkelte av de største klassene, sier Jan Erik Søhol.

Hvis syk – bli hjemme

Skolesjefen understreker at det aller viktigste smitteverntiltaket fremover vil være at både elever, lærere og andre ansatte holder seg hjemme fra skole og arbeidsplass hvis de har symptomer som sår hals, forkjølelse eller pustevansker.

– Alle foreldre har stått i den situasjonen at man lurer på om barnet er friskt nok til å bli sendt på skolen. Nå skal vi ikke lure så veldig på det. Hvis eleven er tufs og forkjølet, så skal han eller hun bli hjemme, sier Søhol. På skolene blir det hyppigere renhold og fokus på håndvask for både elever og ansatte.

– Kjør gjerne selv

Fordi lærerne trenger mandagen til forberedelser, blir det ikke ordinær nettundervisning denne dagen, men elever i en del klasser vil ha oppgaver å jobbe med på egen hånd i løpet av mandagen.

– Fra 25. mai skal SFO ha normal åpningstid på alle skolene, men frem til da vil det være litt reduksjon i åpningstid som varierer fra skole til skole. Dette blir foreldre opplyst om fra sin skole og lærer, opplyser oppvekstsjefen.

Skoleskyss vil gå som normalt fra tirsdag, men Søhol oppfordrer alle foreldre som har mulighet til å kjøre barna sine selv til å gjøre det, for å redusere smitterisikoen mest mulig for dem som ikke har annen mulighet enn å bruke skoletransport.

Har gått fint

Erfaringen fra skoleåpning for småtrinnet i Notodden er god så langt. Fremmøtet er, ifølge skolesjefen, helt som normalt–og han har ikke fått melding om noen store utfordringer.

– Jeg synes ansatte og elever har løst dette på en veldig fin måte. Jeg opplever at ansatte gleder seg til å møte elevene sine igjen. De vil stå klare til å ta imot elevene til vanlig tid tirsdag, sier Jan Erik Søhol.

Artikkeltags