Akuttkirurgi flyttes til Notodden

Fra i morgen 08.00 flyttes akuttkirurgi innen ortopedi og gastrokirurgi til Notodden fra Skien for å bygge opp intensivkapasiteten i Skien. Screening av brystkreft stoppes også.