- Vi må få statsministerens ord på at vi ikke risikerer straff for å hjelpe flyktninger i nød, understreker soknepresten. Nå fortsatt på vei mot Polen, i øyeblikket i Tyskland, i hjelpekortesjen med fire busser, en privatbil og 29 hjelpearbeidere fra Notodden og andre steder.

MEN: Det kan vise seg at det er bare de flyktningene som er mest bemidlet, de som har hatt råd og anledning til å skaffe seg det såkalte biometriske passet, som lovlig kan fraktes til Norge.

Alle andre, flyktninger uten dette dyre passet, som er kommet seg over grensa til Polen, men som kanskje aldri har tatt seg råd til å reise til utlandet, og dermed fått det nye biometriske passet, utenom køen på disse hjelpebussene. Det defineres nå også i Norge som straffbar menneskesmugling å frakte disse til Norge. Det vil kunne føre til at det er de mest bemidlede og "rike" som kommer med. Mens flyktninger med mindre å rutte med blir sittende igjen i flyktningekaoset. Det gjør sokneprest Rune Lia dypt fortvilet.

- Er det sånn vi skal ha det i Norge - i Notodden? spør han.

Nær kontakt

Notodden-bussene har "flyktningeteam" ombord, bestående av tolkene og andre nordmenn med kontakter i området som nå jobber på høygir sammen med hjelpeorganisasjonen Caritas og mange andre nettverk for å finne fram til flyktninger som ønsker seg til Norge. Teamet har nær kontakt med en familie - som rammes av disse reglene:

- Et eksempel av mange er som følger: En mor på 61, med en sønn på 27 som er psykisk utviklingshemmet. Begge disse har i livets lotteri trukket gullkortet og fått det biometriske passet. Men hun har også en datter på 15, med downs syndrom, som ikke har dette biometriske passet - og som følgelig IKKE kan bli med på Notodden-bussen til Norge. I Norge har denne kvinnen på 61 en datter og to brødre - som venter i lengsel. Og så kan ikke alle i familien få komme. Dette er fortvilende, forteller Lia.

Blir tvunget til å velge

- Dette skyldes norske myndigheters sendrektighet. Vi blir tvunget til å velge mellom mennesker. Er dette noe norske myndigheter vil være bekjent av? Skal norske myndigheter drive sortering på denne måten i kaotiske flyktningområder? Vi trenger en avklaring på dette allerede i dag, søndag. Jeg vil så sterkt jeg kan oppfordre ALLE som leser dette til å ta kontakt med de de måtte kjenne for å bringe dette inn for statsministeren i dag! For viss ikke vi får et svar på dette i dag står vi der med vester fra Tele Trading og ukrainske og norske flagg og så må vi fra Norge velge bort noen ukrainere. Vil norske myndigheter vedstå seg slike regler som skaper slike konsekvenser? spør Rune Lia.

- Selv hadde jeg med glede tatt med alle disse flyktningene i privatbilen min, og risikert anmeldelse for menneskesmugling. Det skulle jeg stått i. Men jeg kan ikke som leder for denne turen gjøre det - med 29 personer i troppen i fire busser - med alt det en slik sak ville kunne medført for hver enkelt i forhold til jobb, sikkerhetsklareringer og slikt. Men det er jo ikke menneskesmugling vi driver med. Det er noe helt annet. Det er å putte folk i bagasjerommet eller i en container for å tjene penger. Alt vi gjør er jo i full åpenhet - og det har det vært hele tiden!

Alt etter planen

For øvrig går alt etter planen: Mer enn 400 000 kroner innsamlede kroner og masse utstyr er på vei til flyktningene i fire busser. Akkurat nå er kortesjen i Tyskland, på vei mot Polen etter å ha overnattet i Rostov. I kveld skal det overnattes i en mindre by 12 mil øst for Krakow. Der skal alt utstyret leveres til de ukrainere som den ukrainske foreningen i Norge har avtale med. De overtar alt utstyret som Notoddens befolkning har samlet inn.

- Og utstyret trengs. De sier det er kaldt der nå, foreller aksjonslederen.