Statsadvokatene i Vestfold, Telemark og Buskerud har tatt ut tiltalebeslutninga mot den 55 år gamle notoddenkvinnen.

Kvinnen er tiltalt for grovt bedrageri mot Nav, og påtalemyndigheten mener at dette har pågått i perioden fra oktober 2015 til juni 2017. Ifølge tiltalebeslutninga skal kvinnen i dette tidsrommet ha oppgitt til Nav at hun har jobba tre timer, til tross for at hun faktisk jobba 1022 timer.

Rettssak i februar

– Opplysningene på de elektroniske meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av til sammen 181 997 kroner i arbeidsavklaringspenger (AAP). Handlinga medførte tilsvarende tap eller fare for tap for NAV, heter det i tiltalebeslutninga, som er datert 4. januar 2019 og signert av statsadvokat Alf Martin Evensen.

Det er ukjent hvorfor saken ikke har kommet opp for retten tidligere. Foruten om grovt bedrageri, er kvinnen tiltalt for å ha gitt uriktig opplysninger til en offentlig myndighet.

Den 17. februar må kvinnen møte i Aust-Telemark tingrett, hvor det er satt av én dag til saken. Politiadvokat Andreas Baklie Haugen vil være aktor, mens den tiltalte kvinnen forsvares av advokat Wenche Merethe Kåsa.