– 200 tilhørere kan gi oss muligheter til konserter

– Helt klart, myndighetenes åpning for arrangementer med 200 til stede, åpner muligheter for konserter med økonomisk bærekraft i seg.