Røyebestanden drastisk ned

FANGSTREGISTRERING: Rune Olav Hoseth, Tinn Fiske­laboratorium, Johnny Skarseth, styremedlem i Nedre Fiskarlag, Knut Strand, Øvre Tinnsjå Utmarkslag og Liv Rigmor Flå, Tinn Fiskelaboratorium, ber om at alle de som fisker med garn i Tinnsjøen i år sender inn fangstregistrerings-skjema.

FANGSTREGISTRERING: Rune Olav Hoseth, Tinn Fiske­laboratorium, Johnny Skarseth, styremedlem i Nedre Fiskarlag, Knut Strand, Øvre Tinnsjå Utmarkslag og Liv Rigmor Flå, Tinn Fiskelaboratorium, ber om at alle de som fisker med garn i Tinnsjøen i år sender inn fangstregistrerings-skjema.

DEL

telen for 20 og 40 år sidenAltfor få grunneiere og andre med garnrett i Tinnsjøen leverer fra seg fangstrapporter til Tinn Fiskelaboratorium. Dermed kan de heller ikke finne årsakene til nedgangen i røyebestanden.

Bestanden av røye i Tinnsjøen har gått dramatisk ned de siste årene. For å finne grunnene til dette har Nedre Tinnsjå Utmarkslag og Øvre Tinnsjå Fiskarlag engasjert Tinn Fiskelaboratorium til å analysere hvilke årsaker som ligger bak. Men de får ikke hjelp fra de som kan gi svarene.

Dette er et prosjekt som har pågått siden 1995 og tar sikte på å kartlegge fangsten som blir gjort. Problemet er bare at mindretallet av de 177 rettighetsinnehaverne med garnrett ikke leverer fra seg fangstregi­strerings-skjema. I 1995 var det 26 stykker som fulgte opp, året etter var tallet 35. I år håper prosjektmedarbeiderne Liv Rigmor Flå og Rune Olav Hoseth at flere stiller opp. En av grunnene som nevnes til den dårlige tilbakemeldingen er at mange har trodd disse skjemaene var en finurlig måte for skattefuten å kartlegge eventuelt salg på. Men det er sprøyt får vi høre, det går an å levere skjemaene anonymt hvis noen skulle tenke i de baner.

– Vi kan ikke presentere noen årsak før vi har tilstrekkelig bakgrunnsmateriale, sier de to. Formålet med en slik registrer­ing er å skaffe informasjon om bestandsutviklingen i Tinnsjøen.

40 år: Ørret på 7 kg tatt i Heddals­vannet

I helgen tok Torgrim Bjørndalen, Skogen en ørret på gode 7 kg i Heddalsvannet. Fisken var fet og fin og det var litt av en kamp før ruggen var berget på det tørre. Bjørndalen hadde en slik rugg på kroken i fjor også, men da mistet han den – men i år lykkes det altså. Det er ingen hemmelighet at det er storfisk i Heddalsvannet og Tinnåa, men lett å få lurt er den ikke. – På bildet ser vi storfisken mellom Svein Erik og Egil (til høyre). Vi tipper at pappas storfangst også betyr økt interesse hos dem!

Artikkeltags