14 ledige lokaler: – Byen faller sammen, mange sliter – nå må politikerne våkne!

– Det er så kjipt, det er så trist. Vi blir overøst med politiske festtaler fra politikerne, men vi ser ingen handling. Kjærligheten til sentrum kan sikkert være ekte, men de pleier ikke forholdet.