Jeg vil berømme Mimir Kristjansson ( Rødt) for hans spørsmål til Arbeids og inkluderingsdepartementet om hva det vil koste den norske stat å få løftet folk ut av lavinntektssituasjonen.

Svaret fra statsråd Marte Mjøs Persen er at det vil koste 13,3 milliarder kroner. Det er en dråpe i havet når vi vet at oljefondet er god for 13.000 milliarder (13.000.000.000.000)

Beregningen på 13,3 milliarder tar utgangspunkt i at 560.000 personer lever under EUs fattigdomsgrense, det vil si med en inntekt på ca. 251.600 kroner pr. år. Dette gjelder mennesker over hele landet, men også her hos oss i Notodden.

Avisa Klassekampen skrev den 8. mars at de gruppene dette gjelder er mennesker som får arbeidsavklaringspenger, alderspensjonister, uføretrygdede og dem som får kvalifiseringsstønad.

13,3 milliarder det har vi råd til. Vi kaller oss en velferdsstat og da kan vi ikke tillate at noen blir liggende etter slik 560.000 mennesker gjør. Vi kan ikke ha en utvikling der noen av oss kommer veldig godt ut, mens en stor gruppe lever under EUs fattigdomsgrense.

Alle har rett til en tilstrekkelig grunninntekt. Det er ikke bare ønskelig, men nødvendig. Partiet Sentrum vil arbeide for at alle har en inntekt som sikrer verdighet i alle livets faser.

Grethe Trovi Duesund 1.kandidat Partiet Sentrum, Notodden